Första h1

Samarbetsutveckling


Sundsvallsregionen har sedan starten 2006 omfattats av de sex medlemskommunerna Hudiksvall, Härnösand, Nordanstig, Sundsvall, Timrå och Ånge. Under 2016 så fördjupas samarbetet genom en rad olika insatser.

Målet för Sundsvallsregionen är att tillsammans bygga en starkare hållbar tillväxt, skapa gemensam arbets-, utbildnings- och boenderegion sat ha en samsyn kring behovet av en utbyggd infrastruktur för kommunikationer.

Vi samverkar i en rad olika frågor som rör detta och under 2016 så fördjupar vi våra relationer mellan de sex medlemskommunerna. Genom ett gemensamt samarbetsavtal såhar vi tagit ett första steg.

Under 2016 så kar vi bland annat invånarnyttan genom att samarbeta för ett gemensamt tjänsteutbud koplpat till  e-tänster i våra medlemskommuner. Närmast så ansluter Hudiksvall och Nordanstig till befintligt projekt för e-samverkan.