Första h1

Trafikering och infrastruktur

Sundsvallsregionen förstoras genom förbättrade resemöjligheter. Under 2016 vill vi öka möjligheterna för pendlingen, både inom och till regionen.

För att Sundsvallsregionen ska kunna utvecklas krävs en satsning på infrastrukturen, som förbättrar pendlingsmöjligheterna till och från regionen. Även restiden måste förkortas, genom att bygga om och bygga ut järnvägarna samt förbättra standarden på E4 och E14.

Som en strategi för ökad pendling kommer Sundsvallsregionen under 2016 att arbeta med påverkansinsatser för nya Ostkustbanan och påverkansinsatser för förbättringar på Mittbanan/E14 samt påverka ansvariga för att åstadkomma förbättrade  pendlingsmöjlighet över länsgränsen Västernorrland/Gävleborg.