Första h1

Om oss - Sundsvallsregionen

Samarbetet i Sundsvallsregionen – Härnösand, Timrå, Sundsvall, Ånge, Nordanstig och Hudiksvall - startade 2006.

De sex kommunerna i Sundsvallsregionen samarbetar för en starkare hållbar tillväxt, för att bli en gemensam arbets-, utbildnings- och boenderegion och för att nå samsyn på behovet av utbyggd infrastruktur för kommunikationer.

Styrelsen består av de sex kommunernas kommunstyrelseordförande,  vice ordförande och oppositionsföreträdare.  Kommuncheferna utgör styrgrupp.

Samordnare för Sundsvallsregionen är Göran Fjellström, Ånge kommun.  Kommunikatör är Alexandra Olsson, Sundsvalls kommun.