Första h1

Styrelse

Sundsvallsregionens styrelse består av kommunstyrelsens presidier i de sex kommunerna. Kommunstyrelsens ordförande,  vice ordförande och oppositionsföreträdare deltar i Sundsvallsregionens arbete.

Hudiksvall

Jonas Holm
Caroline Schmidt
Mikael Löthstam

Härnösand
Andreas Sjölander
Karin Frejarö
Anders Gäfvert

Nordanstig
Ola Wigg
Stig Eng
Tor Torlander

Sundsvall
Peder Björk, vice ordförande
Bodil Hansson
Alicja Kapica

Timrå
Stefan Dalin
Tony Andersson
Mari Eliasson

Ånge
Sten-Ove Danielsson, ordförande
Jan Filipsson
Linda Mattson Bolin

Kommunchef
Ånge
Sara Henriksson