Första h1

Styrelse

Sundsvallsregionens styrelse består av kommunstyrelsens presidier i de sex kommunerna. Kommunstyrelsens ordförande,  vice ordförande och oppositionsföreträdare deltar i Sundsvallsregionens arbete.

Hudiksvall
Jonas Holm
Majvor Westberg-Jonsson
Mikael Löthstam

Härnösand
Fred Nilsson
Karin Frejarö
Anders Gäfvert

Nordanstig
Stig Eng
Monica Olsson
Tor Torlander

Sundsvall
Jörgen Berglund
Bodil Hansson
Peder Björk, vice ordförande

Timrå
Ewa Lindstrand
Stefan Dalin
Tony Andersson

Ånge
Sten-Ove Danielsson, ordförande
Kjell Grip
Åke Nyhlen