Första h1

Styrgrupp, kommuncheferna

Som styrgrupp fungerar kommuncheferna i de sex kommunerna.

Hudiksvall
Bengt Friberg

Härnösand
Sofia Pettersson

Nordanstig
Fredrik Pahlberg

Sundsvall
Vakant

Timrå
Andreaz Strömgren

Ånge
Tf. Stefan Wallsten

Samordnare: Johan Klockar Öhrnell
Kommunikatör: Alexandra Olsson