Första h1

Styrgrupp, kommuncheferna

Som styrgrupp fungerar kommuncheferna i de sex kommunerna.

Hudiksvall
Bengt Friberg

Härnösand
Sofia Pettersson

Nordanstig
Fredrik Pahlberg

Sundsvall
Eva Carron

Timrå
Andreaz Strömgren

Ånge
Tf. Stefan Wallsten

Samordnare: Maria Wallner