Första h1

Fakta om Sundsvallsregionen

Total befolkningsmängd för Sundsvallsregionen 2016
197 891 (+1 247 sedan 2015)Aktuella fakta om befolkning, arbetstillfällen och pendling finns i rapporten
"Sundsvallsregionen – En plattform för dialog kring regional fysisk planeringPDF"