Första h1

Samverkan

Sundsvallsregionens kommuner samverkar inom många olika områden.

I samband med verksamhetsplanen 2015 så fokuserar Sundsvallsregionen främst på samverkan inom förljande områden:

  • Kompetensförsörjning
  • Näringslivs- och destinationsutveckling
  • Trafikering och infrastruktur
  • Samarbetsutveckling