Första h1

Samarbetsutveckling


Sundsvallsregionen har sedan starten 2006 omfattats av de sex medlemskommunerna Hudiksvall, Härnösand, Nordanstig, Sundsvall, Timrå och Ånge. Inom vår region så sker flera viktiga samarbeten för att förstärka vårt gemensamma varumärke och vår attraktivitet. Här vill tillsammans skapa en hållbar tillväxt.

Målet för Sundsvallsregionen är att tillsammans bygga en starkare hållbar tillväxt, skapa gemensam arbets-, utbildnings- och boenderegion samt ha en samsyn kring behovet av en utbyggd infrastruktur för kommunikationer.

Vi samverkar i en rad olika frågor som rör detta och vi arbetar ständig med att fördjupa relationerna mellan de sex medlemskommunerna. Genom ett gemensamt samarbetsavtal så har vi tagit ett första steg.