Första h1

Trafikering och infrastruktur

Sundsvallsregionen förstoras genom förbättrade resemöjligheter. Vi vill öka möjligheterna för pendling, både inom och till regionen.

För att Sundsvallsregionen ska kunna utvecklas krävs en satsning på infrastrukturen, som förbättrar pendlingsmöjligheterna till och från regionen. Även restiden måste förkortas, genom att bygga om och bygga ut järnvägarna samt förbättra standarden på E4 och E14.

Som en strategi för ökad pendling så arbetar Sundsvallsregionen med påverkansinsatser för byggnation av nya Ostkustbanan och med påverkansinsatser för förbättringar på Mittbanan/E14, samt påverkan på ansvariga för att åstadkomma förbättrade  pendlingsmöjlighet över länsgränsen mellan Västernorrland/Gävleborg.