Första h1

Bolag för dubbelspår på Ostkustbanan

Gävleborg och Västernorrland kraftsamlar för dubbelspår på Ostkustbanan och den 17 augusti var bolagsbildandet av Ostkustbanan AB klart.

Nya Ostkustbanan

Foto: Nya Ostkustbanan

Ostkustbanan AB, det är företaget som ska driva på beslutet om ett dubbelspår på Ostkustbanan.

Under måndagen hade det nystartade bolaget Ostkusbanan AB sin första stämma och konstituerande styrelsemöte. Bolaget har bildats av Landstinget Västernorrland, Region Gävleborg och åtta kommuner i området för att påskynda byggandet av en ny järnväg mellan Gävle – Sundsvall – Härnösand.

Ostkustbanan 100 år

Målet är att påskynda beslutet att bygga en ny järnväg mellan Gävle – Sundsvall – Härnösand för att stå klar att använda 2027. Då är det 100 år sedan Ostkustbanan invigdes. Sträckan mellan Gävle och Härnösand ska gå från att vara Sveriges längsta och mest belastade järnvägssträcka till att vara en pulsåder för tillväxt som knyter ihop Norrland med övriga Sverige och världen.

Ökad tillväxt, framtidstro och bättre livskvalitet

- Nu vill vi öka tempot i arbetet för en utbyggnad av dubbelspår på Ostkustbanan genom att bilda ett gemensamt bolag. Nu måste enkelspåret byggas ut till dubbelspår. För oss som bor och lever här skulle den nya Ostkustbanan innebära en pulshöjning som ger ökad tillväxt, framtidstro och bättre livskvalitet, säger bolagets styrelseledamot Erik Lövgren (S), Landstinget Västernorrland.


Delägare i Ostkustbanan AB

  • Region Gävleborg
  • Gävle kommun
  • Söderhamns kommun
  • Hudiksvalls kommun
  • Nordanstigs kommun
  • Landstinget Västernorrland
  • Sundsvalls kommun
  • Härnösands kommun
  • Kramfors kommun
  • Örnsköldsviks kommun