Första h1

Business Arena

Den 18 februari 2020 deltog Sundsvallsregionen med monter på Business Arena i Umeå.

 

Business Arena är Nordens största mötesplats för aktörer på ledande befattning i fastighets- och samhällsbyggnadssektorn.

Vi fanns på plats för att informera om alla spännande möjligheter som finns för att bygga/etablera i våra kommuner.