Första h1

Det kommunala perspektivet på det svenska asylmottagandet saknas

Bristande hantering av asylsökande får kommunerna i Sundsvallsregionen att kritisera Migrationsverket i en ny skrivelse.

 

Ånges kommunalråd Sten-Ove Danielsson (S) är kritisk till en dålig framförhållning från Migrationsverkets sida.

Ökat antal flyktingar

Allt fler flyktingar söker sig till Sverige. Ökningen har skett relativt snabbt och mottagandet ställer stora krav på berörda myndigheter men också på kommunerna och övriga delar av lokalsamhället.

– Det är självklart att Sverige ska ta emot människor på flykt, men det måste bli bättre framförhållning och ske en mycket tydligare dialog från Migrationsverket med den aktuella kommunen, säger Sten-Ove Danielsson.

Frustration i kommunerna

Kommunerna i Sundsvallsregionen vill verkligen hjälpa till och exemplen från våra egna verksamheter och från alla tusentals frivilliga som varje dag drar ett strå till stacken är otaliga. Men frustrationen ute i kommunerna växer ändå i takt med flyktingströmmarna och de enda som tjänar på ett icke fungerande mottagningssystem är de antidemokratiska krafterna. Vi måste med kraft prioritera denna fråga och göra nödvändiga förbättringar så snart det bara går.

Skrivelse till Migrationsverket

Frustrationen har mynnat ut i en skrivelse till Migrationsverket från regionens politiker med förslag på förbättringsåtgärder. Bland annat vill man lyfta boendefrågan i kommunerna.

Här kan du läsa skrivelsen Pdf, 677 kB.


Tidigare rapporteringar

http://www.st.nu/medelpad/ange/missnoje-med-migrationsverket Länk till annan webbplats.

http://www.dagbladet.se/medelpad/ange/missnoje-med-migrationsverket Länk till annan webbplats.

http://www.dagbladet.se/medelpad/sundsvall/bemoter-utspel-om-asylboenden Länk till annan webbplats.