Första h1

Gemensamt yttrande angående ny E4 mellan Sundsvall och Nordanstig

En ny del av E4:an är under planering och då Sundsvallsregionen berörs av den planerade förändringen så lämnas ett gemensat yttrande angående Trafikverkets PM Trafik och kapacitet Kongberget-Gnarp.

Bildkälla: Trafikverket

Sundsvallsregionen har ställt sig bakom ett yttrande som Nordanstigs kommun framfört till Trafikverkets gällande PM för sträckan Kongberget-Gnarp.

Sundsvall utgör ett nav för samhällsutvecklingen i regionen och är beroende av en god infrastruktur med hög kapacitet för att säkerställa en långsiktigt positiv utveckling och en väl fungerande arbetsmarknad. Detta är något som inte bara gynnar Sundsvall, utan bidrar till att utveckla hela södra Norrland.

Den tunga trafiken har ökat på våra vägar och det finns inga tecken på att denna utveckling är på väg att avmattas. Idag planerar Trafikverket för en två plus ett-väg med en hastighetsbegränsning på 110 km/h. Vår mening är att en två plus ett-väg skulle innebära ett avsevärt sämre alternativ ur trafiksäkerhetssynpunkt än en två plus två-väg. Framför allt beroende på att personbilar och tung trafik, med olika körrytm, tvingas dela fil på en två plus ett-väg.

Länk till Trafikverkets informationssida gällande sträckan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sträckan Söderhamn–Gävle är ett tydligt exempel på vilken nackdel detta innebär ur trafiksäkerhetssynpunkt. Eftersom att kännedom finns att sträckan Söderhamn–Gävle är olycksdrabbad så bör det inte vara försvarbart att Trafikverket planerar för ytterligare en sådan sträcka mellan Sundsvall och Nordanstig.