Första h1

Nordanstig och Ånge tecknar samverkansavtal med Mittuniversitetet

I juni tecknade Nordanstig och Ånge nya fyraåriga samverkansavtal med Mittuniversitetet. Det handlar om gemensamma forskningsprojekt under avtalsperioden.

Två glada män skakar hand framför ett bord med Ånges och Mittuniversitetets logotyper.

Anders Fällström, rektor Mittuniversitetet och Erik Lövgren, kommunalråd Ånge kommun. Foto: Marie Öberg.

– Det känns otroligt bra med det stora engagemang som finns i Ånge kring universitetsnära frågor. Vi bedriver redan idag forskningsprojekt i kommunen för att till exempel åstadkomma en effektivare snöröjning med hjälp av AI-teknik. Genom avtalet kan vi bredda vår samverkan till flera andra, viktiga områden, säger Anders Fällström, rektor på Mittuniversitetet.

Två glada män skakar hand framför Mittuniversitetets och Nordanstigs logotyper.

Glada miner när rektor Anders Fällström och kommunchef Erik Hedlund signerat samverkansavtalet. Foto: Karin Ingerstam, Nordanstigs kommun.

– Att fortsätta bygga samarbeten mellan Mittuniversitetet och regionens kommuner är en avgörande pusselbit i förverkligandet av Mittuniversitetets vision att vara ett globalt universitet med regionalt engagemang. På det här sättet skapar vi en gemensam kunskapsuppbyggnad och ett ömsesidigt kunskapsutbyte som stimulerar regionens och landets tillväxt och ökar kvaliteten i grundutbildning och forskning, säger Anders Fällström, rektor på Mittuniversitetet.

Mittuniversitetet satsar två miljoner kronor i respektive avtal samverkansavtalet och kommunerna investerar lika mycket. Avtalen löper från 1 juli 2022 till 30 juni 2026.

Här kan du läsa hela artiklarna: