Första h1

Regeringen påbörjar dubbelspår mellan Sundsvall och Gävle

Regeringen kommer att satsa 3,85 miljarder kronor för att minska restiderna på Ostkustbanan från Sundsvall och söderut.

En första dubbelspårsutbyggnad mellan Sundsvall och Gävle inleds med sträckan Sundsvall-Dingersjö, vilket ger en förkortad restid och ökad kapacitet både regionalt och för fjärrtrafiken. För denna sträckning avsätts 1 miljard kronor fram till 2025.

- För mig har det varit viktigt att öka kapaciteten på järnvägen både för att människor och gods ska kunna ta sig från A till B på ett miljövänligt och snabbt sätt. Detta betyder mycket för jobb och utveckling i regionen, säger näringsminister Annie Lööf.

Investeringskostnaden för dubbelspårsetappen är totalt 1 700 miljoner kronor varav cirka 1000 miljoner kronor avsätts mellan 2020 och 2025. Etappen är ungefär 15 kilometer lång, varav 9 kan färdigställas till 2025.

En ytterligare satsning görs på sträckan Uppsala-Stockholm där trimmningsåtgärder för totalt 300 miljoner kronor ska genomföras under planperioden utöver de redan planerade åtgärder som trafikverket genomför på sträckan.

Satsningar
 Satsning 2014-2025 Ny satsning utöver TRV:s plan
Gävle-Sundsvall, ökad kapacitet 26 27 
Skutskär-Furuvik, dubbelspår 711 711 
Gamla Uppsala, dubbelspår (Svartbäcken-Samnan) 864 864 
Rosersberg, anslutning kombiterminal 112 112 
Dingersjö, Mötesstationer och kapacitetsförstärkning 420 420 
Gävle hamn, järnvägsanslutning 231 231 
Uppsala, Plankorsningar 189 189 
Påbörjat dubbelspår Sundsvall- Dingersjö 1000  1000
Ytterligare trimningsåtgärder Uppsala Stockholm 300  300
Summa 255025501300