Första h1

Sundsvallsregionen förbereder för 13 000 nya invånare

Nu börjar vi förbereda oss för vad kommunerna och regionen behöver göra om vi växer snabbt till så många människor.

Möte om Torsboda Industrial Park.

Foto: Johan Lindstammer, Sundsvalls kommun.

Medarbetare och politiker från i första hand Sundsvall, Timrå och Härnösand gjorde ett avstamp på Södra Berget för att diskutera hur vi tillsammans på bästa sätt gör oss redo för att möta de behov som en stor etablering kan innebära.

I Torsboda Industrial Park finns en fantastisk möjlighet att attrahera en eller flera stora etableringar till vad som betraktas som en av Europas bästa industrisajter för energiintensiv industri. Ambitionen är att Sundsvalls-, Timrå- och Härnösands kommuner genom dessa etableringar ska växa mer fram till 2030 än vad de gjort de senaste 50 åren.

Den 25 oktober ägde ett möte rum på Södra Berget i Sundsvall där de omkring 300 deltagarna diskuterade utmaningar och möjligheter med en snabb tillväxt om upp till 13 000 invånare. Man fick även lyssna till erfarenheter från processen med Northvolt-Volvo Cars för att förstå mer kring vilka krav en stor etablerare ställer på omkringliggande samhällen.

Bengt Ivansson, som i sin roll som Näringslivschef i Skellefteå kommun, jobbade med att ställa om ett helt samhälle talade om deras erfarenheter med en stor etablering.

Keith Taylor, Global programchef för batterier på Business Sweden, berättade om hur marknaden för batteritillverkning ser ut samt vad som krävs för att lyckas.

Fakta

STIP - Samverkan Torsboda Industrial Park

Samverkan Torsboda Industrial Park är ett samverkansprojekt mellan Härnösands kommun, Timrå kommun, Sundsvalls kommun och Region Västernorrland.

Målsättningen är att attrahera minst 2 000 nya jobb till Torsboda och att initiera utvecklingen av samhället för att möjliggöra framtida befolkningstillväxt.

Projektet syftar även till att paketera, marknadsföra och sprida kunskap om siten till omkringliggande samhällen och intressenter.