Första h1

Sundsvalls regionens skrivelse till PTS angående undermålig mobiltäckning

Vi på Sundsvallsregionen ser allvarligt på att mobilnätet i vår region är bristfälligt.

Hand håller i mobiltelefon.

Vi ser att mobiltäckningen, framförallt på vår landsbygd, är dålig. Det innebär risk för liv och hälsa, då viktiga samtal till sjuk- och hälsovård eller rättsvårdande myndigheter inte kan genomföras, samt att möjligheten att bo och verka på vår landsbygd avsevärt försvåras.

Därtill pågår det en, i rask takt, nedstängning av det analoga telefonnätet. Ett nät som utgör en livlina för många innevånare och orter i vår region. Detta har vi framfört till PTS i en gemensam skrivelse från Sundsvallsregionen samt haft möte med dem kring detta.

Hur gör jag om jag inte har en fungerande uppkoppling?

PTS (Post och Telestyrelsen) har information för hushåll och företag som inte kan få telefoni eller grundläggande internet via marknaden och där PTS kan upphandla en lösning. Upphandlingen avser en anslutning till en fast punkt i bostaden eller, när det gäller företag, till verksamhetsstället.

Innan du ansöker om stöd måste du själv ha kontrollerat att det inte finns någon tillgång till telefoni eller grundläggande internet på marknaden. Det gör du genom att kontakta olika leverantörer och fråga dem om de kan erbjuda dig telefoni eller bredband.

Du kan läsa mer vad som krävs av dig som söker på PTS hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. .

Vill du ansöka om stöd kan du använda följande blanketter: Ansökningsblankett till privatpersoner, Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Ansökningsblankett till företag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.