Första h1

Sundsvallsregionen vill föra dialog kring centralicering av myndigheter och bolag

Statliga myndigheter och bolag centraliseras mer och mer. Styrelsen för Sundsvallsregionen har bjudit in Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht till dialog kring frågan.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht

Sedan en tid tillbaka har styrelsen för Sundsvallsregionen uppmärksammat en oroande centralisering av statliga myndigheter och bolag i Sverige. Många statliga jobb har flyttats från landsbygden till Stockholmsregionen. 

Bjuder in till dialog

Enligt landsbygdsminister Sven-Erik Bucht har 7 500 nya statliga jobb skapats i Stockholm de senaste åtta åren, samtidigt som det har skett en kraftig minskning i andra län.

Landsbygdsministern har i Jämtlandsnytt uttalat att trenden behöver vändas och det gäller att styra om politiken så att de statliga jobben kommer ut i hela Sverige. Styrelsen för Sundsvallsregionen har bjudit in Landsbygdsministern för att diskutera frågan.