Första h1

TV4 drar isär Sverige

Sverige dras isär när TV4 raderar sin närvaro i en stor del av Sverige.

TV4 planerar att lägga ner sina 24 lokalredaktioner runt om i landet, bland annat i Sundsvall. Därmed avslutas en epok i just den här regionen som inleddes den 26 februari 1993. Sett ur ett nationellt och demokratiskt perspektiv anser vi att nedläggningen av de lokala TV4-redaktionerna är ett felaktigt och olyckligt beslut.

Vår huvudinvändning är att ingen inrikesreporter eller redaktionell kompetens, föreslås bli kvar i Sundsvall. Det innebär i praktiken att Västernorrland och Hälsingland, samt den 64 mil långa kuststräckan mellan Umeå till Stockholm lämnas obevakad i TV4:as nyhetssändningar. Geografiskt och befolkningsmässigt ter sig detta helt ologiskt.

Regionnavet Sundsvall har nästan 100 000 invånare. På en timmes avstånd ligger kommunerna Hudiksvall, Nordanstig, Timrå, Ånge och Härnösand, vilket betyder att cirka 200 000 personer bor och arbetar i Norra Sveriges största arbetsmarknadsregion. På ytterligare 30-45 minuters avstånd från Sundsvall finns även kommunerna Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik, med ytterligare 93 000 invånare.

I regionen finns ett internationellt näringsliv med en stor andel av Sveriges export. Här finns ett flertal huvudkontor för statliga myndigheter, världsarv och en spännande utveckling inom besöksnäringen. Inom ramen för statliga SP Processum pågår också ett av de viktigaste bioraffinaderiinitiativen ur ett internationellt perspektiv. Några av landets viktigaste infrastrukturprojekt planeras och är i full gång i området, som triangelspår, kombiterminaler och logistikparker för snabbare och hållbarare transporter. Byggandet av dubbelspår på ostkustbanan Sundsvall-Gävle ska inledas, och snart färdiga E4-bron i Sundsvall är Europas största broprojekt på 2000-talet. Det är med andra ord en mycket expansiv region som Sveriges största kommersiella TV-kanal vill lämna.

I TV4:as förslag ska Sverige norr om Falun nyhetsbevakas av några inrikesreportrar i Luleå, Umeå och Östersund. Det är i och för sig strategiska orter rent geografiskt och ur ett nationellt tillväxtperspektiv, men långt ifrån tillräckligt för att kunna förmedla en någorlunda demokratisk och heltäckande bild av den här delen av landet. Det känns inte genomtänkt att en reporter i Östersund ska bevaka Sundsvall som ligger på 2-2,5 timmars avstånd. Ännu mer ologiskt blir det om man plussar på en timme för samma reporter, när något av riksintresse inträffar i Kramfors eller Hudiksvall.

Detta är dessvärre ett led i ett större mönster. Sverige dras isär. SVT valde för några veckor sedan att koncentrera sin sändningsverksamhet till Umeå, med omfattande nedmontering i Sundsvall som följd. Rikstidningarna DN och SvD saknar sedan länge resurser på dessa breddgrader och för ett par år sedan stängde TT sina redaktioner i Norra Sverige.

På Mittuniversitetet i Sundsvall finns en av landets populäraste journalistutbildningar. Med TV4:as förslag, försvinner ytterligare en möjlighet för denna yrkesgrupp att hitta arbete och påverka debatten i Sverige och den här regionen.

Vi uppmanar kanalledningen att snarast ompröva sitt förslag, innan man bestämmer sig för hur TV4-kartan ska ritas upp i framtiden.

Bo Källstrand – Landshövding Västernorrland

Anders Söderholm – Rektor Mittuniversitetet

Jörgen Berglund – Kommunstyrelsens ordförande i Sundsvall

Elvy Söderström – Kommunstyrelsens ordförande i Örnsköldsvik

Caroline Schmidt – Kommunstyrelsens ordförande i Hudiksvall

Fred Nilson – Kommunstyrelsens ordförande i Härnösand

Micael Melander – Kommunstyrelsens ordförande i Kramfors

Ewa Lindstrand – Kommunstyrelsens ordförande i Timrå

Elisabet Lassen – Kommunstyrelsens ordförande i Sollefteå

Sten-Ove Danielsson – Kommunstyrelsens ordförande i Ånge

Monica Olsson – Kommunstyrelsens ordförande i Nordanstig

Anita Öberg – VD Näringslivsbolaget i Sundsvall AB

Peter Juneblad – Näringslivschef i Örnsköldsvik

Mattias Durnik – VD Hudiksvalls Näringslivs AB

Uno Jonsson – Näringslivschef i Härnösand

Conny Eriksson – Näringslivschef i Kramfors

Håkan Strömqvist – Tf Näringslivschef i Timrå

Tomas Falkenson – Näringslivschef i Sollefteå

Stefan Wallsten – Chef Utvecklingsenheten i Ånge

Anders Nordén – Näringslivschef i Nordanstig