Första h1

TV4 föreslår att två inrikesreportrar placeras i Sundsvall

TV4 ger ett nytt förslag om att utöka antalet orter från 9 till 10 och två reportrar föreslås placeras i Sundsvall.

TV4 presenterade för två veckor sedan ett förslag att bygga upp en organisation med 25 inrikesreportrar placerade på nio orter i Sverige. I det förslaget var Sundsvall inte en av dessa orter. TV4 har nu utökat förslaget och lägger till ytterligare två inrikesreportrar. Dessa två ska vara stationerade i Sundsvall. Inrikesreportrarna ska arbeta för de rikstäckande nyhets- och samhällsprogrammen i TV4.

Viveka Hansson, programdirektör nyheter och samhälle TV4:

Det går att argumentera för nästan alla orter i Sverige, så valen har varit svåra att göra. Vi har tittat på geografi, demografi och näringsliv. Sundsvall är en intressant ort på flera sätt.

Jag är glad att vi hittade den här möjligheten att utöka beställningen ytterligare. Samtidigt vill jag påminna om att det här är ett förslag från TV4, nu ska förhandlingarna inledas.

Det nya förslaget med 27 inrikesreportrar på tio orter ser ut så här ser ut så här:

Falun 2

Göteborg 5

Jönköping 3

Linköping 2

Luleå 2

Malmö 5

Skövde 2

Sundsvall 2

Umeå 3