Första h1

Vision och mål

Sundsvallsregionen - Norrlands största arbetsmarknad

Kommunerna i Sundsvallsregionen – Härnösand, Timrå, Sundsvall, Ånge, Nordanstig och Hudiksvall - samarbetar för:

  • Starkare hållbar tillväxt
  • Gemensam arbets-, utbildnings- och boenderegion
  • Samsyn på behovet av utbyggd infrastruktur för kommunikationer

Vår vision

Sundsvallsregionen, Norrlands största arbetsmarknad och med eget universitet, är det bästa alternativet till storstäderna!

Här finner fler sin försörjning, lever ett rikt liv och trivs. Vi har goda förutsättningar för alla som vill bo, arbeta och studera i Sundsvallsregionen. Vi är väl kända inom och utom landet som ett alternativ till storstäderna.

Vi är en växande region med stark framtidstro, stolthet och konkurrenskraft. Kreativitet och entreprenörsanda har frigjorts. Här förverkligas drömmar och idéer. Framgång främjar framgång.

Sex vägar till framgång

Samarbetet i Sundsvallsregionen gör alla deltagande kommuner till vinnare. Vi bygger en gemensam identitet och ett gemensamt varumärke för vår arbets- och boenderegion. Samtidigt vill vi lyfta fram att varje kommun i regionen har sin särprägel. Detta ger oss styrka.

Våra sex vägar till framgång skall vara:

  • Långsiktigt och målmedvetet samarbete mellan kommunerna och i samverkan med andra aktörer

  • Bra kommunikationer och utbyggd infrastruktur

  • Bra och variationsrikt boende och attraktiv livsmiljö - i städerna och på landet

  • Ett näringsliv och en offentlig sektor med goda möjligheter till forskning, innovation och utveckling samt kompetensförsörjning

  • 500 näringslivsbranscher med utbildningsmöjligheter på alla nivåer ger goda möjligheter till arbete och studier och är en stark marknad för företag

  • En kompetent offentlig verksamhet som skapar goda förutsättningar för människor och företagande genom kvalitativa välfärdstjänster som exempelvis ett väl fungerande utbildningssystem.