Första h1

Näringslivsutveckling

Inom Sundsvallsregionen finns ett stort utbud av både näringsliv och besöksdestinationer. Under 2016 fokuserar vi på att öka antaletinflyttare samt att locka investerare och etablerare till vår region.


Under 2016 fokuserar Sundsvallsregionen på ett fördjupat samarbete inom dessa områden, bland annat genom samordnad inflyttningsservice och genom samordnad marknadsföring av regionen.

Mer om årets aktiviteter inom Sundsvallsregionen

- deltagande i Business Arena
- samordna delar av destinationsverksamheter över länsgränsen
- utveckla gemensam fisketurism