Första h1

Nordanstig blev Årets Företagarkommun i Gävleborg

Årets företagarkommun i Gävleborgs län är en utmärkelse till den kommun där företagarna har visat på störst förbättring. I år så har Nordanstigs företagare lyckats bäst.


- Att Nordanstig blir årets företagarkommun är ett bra betyg som lyfter våra företagare, säger Monica Olsson, Kommunstyrelsens ordförande i Nordanstig

Årets Företagarkommun väljs ut gemensamt av Företagarna och UC. Information från UC:s databas används för att välja ut den kommun som utses till Årets företagarkommun. För att avgöra vilken kommun som har de företag som utvecklats bäst under perioden 2013 till 2014 har företagens bokslut för 2014 granskats.

- Det är jättekul att en så liten kommun som Nordanstig även kan visa framfötterna i dessa sammanhang, säger David Lindqvist, tf chef Näringslivsfrågor.

I tre av undersökningens fyra kategorier så rankas Nordanstig bland de 100 främsta
- Resultat - I 59 procent av bolagen i Nordanstig ökar resultatet.
- Omsättning - 60 procent av kommunens aktiebolag redovisar en ökad omsättning samtidigt som genomsnittsomsättningen har ökat med 3 procent jämfört med föregående år.
- Nettoförändring av bolagsstocken - I slutet av 2014 fanns det 278 aktiebolag i kommunen, en uppgång med 6 procent.

Mer om Årets Företagarkommuner