Första h1

Om oss - Sundsvallsregionen

Samarbetet i Sundsvallsregionen – Härnösand, Timrå, Sundsvall, Ånge, Nordanstig och Hudiksvall - startade 2006.

Syftet med Sundsvallsregionen är främst att samverka för att förbättra livskvaliteten för invånarna. Medlemskommunerna samarbetar inom regionen istället för att konkurrera med varandra, bland annat genom att verka för förbättrad infrastruktur och kollektivtrafik, ett stärkt näringsliv, goda utbildningsmöjligheter och attraktiva boendemiljöer.

Styrelsen består av de sex kommunernas kommunstyrelseordförande,  vice ordförande och oppositionsföreträdare.  Kommuncheferna utgör styrgrupp.

Samordnare för Sundsvallsregionen är Maria Wallner, Sundsvalls kommun.