Första h1

Offentlig Chef

Den 29-30 januari var Sundsvallsregionen värd för Offentlig Chef, mötesplatsen och konferensen för beslutsfattare och personer med personalansvar inom det offentliga Sverige.

Grönplatta med text ovanpå om Offentlig chef

 

Temat var Morgondagens ledarskap, där vi ville lyfta blicken och belysa de utmaningar som landets kommuner, regioner och även staten behöver hantera i framtiden, men också visa på möjliga vägar framåt med handfasta lösningar.

Konferensen ägde rum på Södra Berget i Sundsvall med nästan 400 deltagare.