Första h1

Stärkt samarbete

Våra sex medlemskommuner inom Sundsvallsregionen har nu enats kring ett samarbetsavtal för att stärka samarbetet. 

Våra sex medlemskommuner arbetar tillsammans i en rad frågor och har nu antagit ett samarbetsavtal för att stärka samarbetet.

Det viktigaste för regionen

Inom samarbetet är det viktigt att bredda möjligheterna för utveckling.  Samverkan handlar både om hur vi blir synliga på det nationella planet och hur vi kan hitta gemensamma lösningar i våra utvecklingsfrågor.

Skapar goda förutsättningar

De sex kommunerna i regionen samarbetar bland annat kring att få till bättre kommunikationer och infrastruktur. Här ska du hitta det bästa alternativet till storstadsregionerna.  

I Sundsvallsregionen kan vi tillsammans förbättra livskvaliteten för invånarna när det gäller boende, arbete, fritidsaktiviteter och upplevelser. Dessutom vill vi satsa på att skapa goda möjligheter för företagande i regionen.