Första h1

Sundsvalls regionen deltar i nytt projekt för tillgänglighet

Studiens mål är att ta fram ny kunskap som kan stödja beslutsfattande inom offentliga och privata organisationer gällande beslut i samband med infrastruktursatsningar inom regionen.

Illustration av hus och vägar på en kulle.

Sundsvallsregionen finansierar och deltar tillsammans med Sundsvall, Timrå och Härnösands kommuner i Mittuniversitetets projekt Perspektiv på tillgänglighet – Relationen mellan infrastruktur och regional utveckling.

Studiens syfte är att undersöka samband mellan (transport-) infrastruktur och regional utveckling med fokus på tillgänglighet i glesbygdsregioner för att ge kunskap och kvalificerade framtidsscenarios samt bra förutsättning för att upprätta regionala strategier och planer, Inkluderar alla relevanta transportslag.

Studiens mål är att ta fram ny kunskap som kan stödja beslutsfattande inom offentliga och privata organisationer gällande beslut i samband med infrastruktursatsningar inom regionen.

Detta inkluderar att utveckla både en bredare förståelse om växelverkningar och en verktygslåda för det kommunala och regionala arbetet kring infrastruktursatsningar.

Mer information om projektet, miun.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.