Första h1

Tillgänglighet

Här hittar du vår tillgänglighetsredogörelse och hur du anmäler brister i vår tillgänglighet.

Tillgänglighet för http://sundsvallsregionen.se/

Sundsvalls kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur http://sundsvallsregionen.se/ uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från http://sundsvallsregionen.se/ som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt 2 arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Sundsvallsregionens tillgänglighetsanalys, ace.useit.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 30 juni 2021. Webbplatsens gränssnitt kommer att uppdateras inom två år, därav kommer vissa punkter inte åtgärdas förrän uppdateringen är gjord av resursskäl. Under första halvåret 2021 kommer beslut tas och om vilka åtgärder som ska göras innan uppdateringen.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av http://sundsvallsregionen.se/.

Senaste bedömningen gjordes den 21 juli 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 28 december 2020.

Granskningsmetod Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utvärderingsrapport Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.